Indkaldelse til ordinær generalforsamling for medlemmer af Vanløse Erhvervsforening

Generalforsamlingen holdes mandag den 15. april.

Vi starter med middag kl. 18.00 – selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Generalforsamlingen holdes hos Bing & Nørgaard (BONCAT) – Herlufsholmsvej 24, 2720 Vanløse

Dagsorden for generalforsamling er:

A. Valg af dirigent

B. Beretning fremlægges af formanden

C. Det reviderede regnskab fremlægges

D. Forslag fra bestyrelsen

E. Fastsættelse af budget og takstblad

F. Indkomne forslag fra medlemmerne

G. Valg til bestyrelse

H. Valg af interne revisorer

I. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (mail: sek@vanløseerhvervsforening.dk)

Endelig indkaldelse og dagsorden udsendes til samtlige medlemmer pr. mail – senest 14 dage før afholdelsen.

Har du/I lyst til at deltage – udfyld tilmeldingsformularen nedenunder. Deltager i flere fra samme virksomhed må I meget gerne skrive navnene i feltet: Besked

Tilmeldingsfristen er senest torsdag den 11. april 2024.

Tilmelding til årets generalforsamlingen

5 + 13 =